Om oss

Omoss

BYGG & DESIGNGRUPPEN

Bygg & Designgruppen AB är verksam i hela Storstockholm. Vi strävar efter 100% nöjda
kunder och ser alltid till kundens bäst och håller vad vi lovar. Vi bygger nytt och renoverar samt är specialister på våtrum.En annan stor del av verksamheten
är renovering & nyproduktion av vindsvåningar.

- Utnämnda till Gasellföretag 2014 & 2015 i Dagens Industri
- Vi är sedan 2011 medlem av Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier
- Vi är även behöriga för våtrum och arbeten enligt BBV - Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum
- Vi innehar ID06 - Legitimationsplikt och närvaroredovisning

Kontakta oss med just dina behov så hittar vi en lösning.
KONTAKTA OSS FÖR ATT HÖRA MER

CERTIFIERINGAR

Bdg om oss 03
BYGGMÄSTAREFÖRENINGEN
Stockholms Byggmästareförening är den lokala branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och
specialföretag i Stockholm. Branschfrågorna drivs gemensamt med Sveriges Byggindustrier (BI), som är den
rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen. Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen
och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En
annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.
LÄS MER HÄR
Bdg om oss 06
PER - PLATTSÄTTNINGSENTREPRENÖRERS RIKSFÖRENING
PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte
att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom
plattsättningsområdet. Idag har PER ca 4300 medlemsföretag.
LÄS MER HÄR
Bdg om oss 08
BYGGKERAMIKRÅDETS BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM
PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte
att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom
plattsättningsområdet. Idag har PER ca 4300 medlemsföretag.
LÄS MER HÄR
Bdg om oss 10
ID06 -SUND KONKURRENS GENOM TRANSPARENS
ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i
byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje
person till en arbetsgivare. ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk
personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner.
LÄS MER HÄR
Bdg om oss 12
PLATTSÄTTNINGSENTREPRENÖRERS RIKSFÖRENING
3500 företag verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen är i dag medlemmar i Sveriges
Byggindustrier). Tillsammans driver vi ett flertal frågor som syftar till att föra utvecklingen framåt för
byggsektorn och skapa ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

LÄS MER HÄR

Bdg om oss 14
AAA - KREDITVÄRDERING
AAA - det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. Kräver att aktiebolaget omsätter mer än 2 miljoner, har
varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.
LÄS MER HÄR

KVALITET-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

Genom uppföljningar och förebyggande arbete genom kontinuerliga riskanalyser förbättrar vi ständigt vårt KMA-arbete.

KVALITET

Bygg & Designgruppen AB skall leverera bra produkter till sina kunder. Detta uppnår vi genom:
 • Ordning och reda.
 • Aktivt kvalitetsarbete.
 • Bra kommunikation.
 • Hög kompetens och yrkesskicklighet.

MILJÖ

Bygg & Designgruppen AB skall värna om miljön. Detta gör vi genom:
 • Att där så går ej använda produkter som belastar miljön.
 • Avfallshantering och återvinning.
 • Att minimera transporter.

ARBETSMILJÖ

Bygg & Designgruppen AB värdesätter och eftersträvar en god arbetsmiljö Detta uppnår vi genom att:
 • Använda arbetsmiljövänliga verktyg och maskiner.
 • Använda skyddsutrustning.
 • Utbilda i arbetsmiljö.
 • Ha en god sammanhållning.

KONTAKTA OSS

Img4

INTRESSEANMÄLAN